Om Fjellbygg

 

Din entreprenør når utfordringen er stor. Vi bygger der andre gir opp!

 

Vi har spesialisert oss innen bygg og anleggsarbeider på vanskelig tilgjengelige steder over hele landet. Vi bygger på fjelltopper, øyer, inne på vidda og ellers i avsidesliggende områder. Vi bygger på fjelltopper, øyer, inne på vidda og ellers i avsidesliggende områder - ofte mangler det vei og vi må benytte alternative transportmidler for å komme frem til anleggsplassen.

 

Vi har ekspertise og erfaring med bygging av damanlegg, rehabilitering av eldre damanlegg, oppføring av kraftverk, bygging av forsvarsanlegg, stolpereis og linjebygging og oppføring av lyn og jordingsanlegg.

Vi satser sterkt både innen kraftindustri og bygg/anlegg.

 

I tillegg til egne ansatte benytter vi innleid personell fra dyktige underentreprenører.
Fjellbygg AS er i dag klare til å ta på flere store prosjekter enn vi har hatt muligheten til tidligere.
Hovedsatsingen framover er jobber for kraftselskapene i Norge inkl Statkraft og Statnett i tillegg til prosjektene for Forsvarsbygg.

 

Nornebygg AS er et nystartet søsterselskap til Fjellbygg AS. Vi spesialiserer oss inn mot boligbygg og næring, og har som mål om å bli den foretrukne total-underentreprenør i Norge på betongarbeider. Vår lange erfaring fra bransjen og samarbeidspartnere i hele landet, skal gi deg den tryggheten du fortjener.
 
Vi har lang erfering innen bransjen, og har samarbeidspartnere i hele landet.
Vi utfører oppdrag over hele Norge.
Hovedkontoret er i Lyngdal.

 

Les mer om Nornebygg her: www.nornebygg.no 

 

 

Fjellbygg AS ble etablert under navnet Eftestøl Bygg og Anlegg av Martin Eftestøl i 1990. Med ny eier i 2005 og etter mange år med erfaringer gjorde vi et naturlig navnebytte til Fjellbygg AS.

Fjellbygg AS har i flere år nesten utelukket jobbet med oppdrag for Forsvarsbygg.

Prosjektene har vært av forskjellig art, radiolinjestasjoner, bakkeluftstasjoner, master, grøftetrase, tankanlegg på Jan Mayen og med mer. I tillegg har vi bygget radartårn for Meteorologisk institutt og hatt oppdrag for Norkring.

 

I 2009 bestemte vi oss for å utvide satsingsområdet vårt i retning av Kraftindustrien. Og i 2010 hadde vi vårt første oppdrag innen vannkraftutbygning som underentreprenør for MIKA AS. Vi utførte alt arbeid med de 3 veiløse bekkeinntakene på fjellet og betongarbeidet med sperrene inne i tunnelen. Tiltakshaver for dette er Sira Kvina Kraftselskap. Deretter har vi bla hatt oppdrag for Luster Energiverk og småkraftanlegg i Mo i Rana.

 

 

 

 

 

GODKJENNINGER

 

Funksjon | Fagområde | Tiltaksklasse

Utførende | Veg- og grunnarbeider | 3

Utførende | Vannforsyning og utløpsanlegg | 3

Utførende | Plasstøpte betongkonstruksjoner | 3

Utførende | Riving og miljøsanering | 2

Utførende | Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner | 1

Gyldig t.o.m. 12.03.2023

Last ned bevis