Om oss

 

Vår nisje er bygg og anleggsarbeid på vanskelig tilgjengelige steder over hele landet.

Vi bygger på fjelltopper, øyer, inne på vidda og ellers i avsidesliggende områder - ofte mangler det vei og vi må benytte alternative transportmidler for å komme frem til anleggsplassen.

Vi har ekspertise og erfaring med bygging av damanlegg, rehabilitering av eldre damanlegg, oppføring av kraftverk, bygging av forsvarsanlegg, stolpereis og linjebygging og oppføring av lyn og jordingsanlegg.

Vi satser sterkt både innen kraftindustri og bygg/anlegg. Vi er et firma i vekst! Vi har utvidet staben med meget dyktige prosjekt/byggeledere. I tillegg til egne ansatte benytter vi innleid personell fra dyktige underentreprenører. Fjellbygg AS er i dag klare til å ta på flere store prosjekter enn vi har hatt muligheten til tidligere. Hovedsatsingen framover er jobber for kraftselskapene i Norge inkl Statkraft og Statnett i tillegg til prosjektene for Forsvarsbygg.

 

Vi er også Sellicha godkjent, les mer om dette her.

Vårt sertifikat: sellicha.pdf

Fjellbygg AS ble etablert under navnet Eftestøl Bygg og Anlegg av Martin Eftestøl i 1990. Med ny eier i 2005 og etter mange år med erfaringer gjorde vi et naturlig navnebytte til Fjellbygg AS.

Fjellbygg AS har i flere år nesten utelukket jobbet med oppdrag for Forsvarsbygg.

Prosjektene har vært av forskjellig art, radiolinjestasjoner, bakkeluftstasjoner, master, grøftetrase, tankanlegg på Jan Mayen og med mer. I tillegg har vi bygget radartårn for Meteorologisk institutt og hatt oppdrag for Norkring.

I 2009 bestemte vi oss for å utvide satsingsområdet vårt i retning av Kraftindustrien. Og i 2010 hadde vi vårt første oppdrag innen vannkraftutbygning som underentreprenør for MIKA AS. Vi utførte alt arbeid med de 3 veiløse bekkeinntakene på fjellet og betongarbeidet med sperrene inne i tunnelen. Tiltakshaver for dette er Sira Kvina Kraftselskap. Deretter har vi bla hatt oppdrag for Luster Energiverk og småkraftanlegg i Mo i Rana.