Kraftlinjer

 

Mastefundament Øye - Austavika, 132kV linje

Arbeid for Agder Energi Nettunder HE Frost Kraftentreprenør AS,2017-2018

Ny linje mellom Øye i Kvinesdal og Austavika i Flekkefjord. Fjellbygg skal støpe 20 mastefundamenter beregnet for stålmaster levert av Valmont. Betongfundamentene er 2,6 x2,6m. Fjellbygg utfører utmåling, graving, sprengning og betongarbeidet. Fundamentene står stedvis i svært bratt terreng som gjør det krevende å komme til med maskiner og utstyr. For deler av fundamentene er helikopter eneste transport mulighet.

 

Mastefundament Duge i Sirdal - Lysebotn, 420kV linje

Arbeid for Statnett under HE Valard Norway AS, 2017-2018

Fjellbygg støper 43 mastefundamentene for Valard på den 15km krevende traseen som starter på Duge ca 750m.o.h og over fjellet til Lysebotn på havnivå. Arbeidet må utføres veiløst med bruk av helikopter til transport av utstyr, maskiner, betong etc. Fjellbygg har utført alt arbeidet fra grunnarbeid til ferdig betongfundament. Langs traseen har vi rigget til brakkerigger slik at folkene som jobber med fundamentene kan overnatte inne på fjellet. Hver av brakkeriggene er forsynt med strøm toalett, dusj og kjøkken. Det gjør at vi ikke er avhengig av å transportere folk inn og ut daglig.

 

Mastefundament Ofoten - Kvandal, 420kV linje

Arbeid for Statnett under HE Rebaioli Norge AS. 2014 - 2015

Som underentreprenør til Rebaioli Norge AS, og i samarbeid med Betongrenovering Rehab AS - fikk vi 4.april beskjed om at vi fikk arbeidet med fundamenter på ny 420kV kraftlinje Ofoten - Kvandal. Totalt 51 km . Dette er en del av strekningen på ny 420 kV linje som skal gå fra Ofoten til Hammerfest.

Fjellbygg har i samarbeid med Visinor Rehab utført ca 150 mastefundament på strekningen Ofoten -Kvandal. Fjellbygg utførte bla fundamentene over skjomenfjellet. Et krevende og lite tilgjengelig terreng. Det innebar mye arbeid med helikopter og losji på brakkerigg inne på fjellet. Vi holdt arbeidet gående gjennom vinteren 2014/2015 - korte dager med dagslys, arbeidet foregikk mye med lyskastere og i minus grader. Det var utfordrende med tildekking og isolering av støpte fundament.

Se mer om prosjektet her: Ofoten - Balsfjord og her: Innstilling av entreprenører

 

Nettforsterkning Grenland

Arbeid for Skagerak Energi AS/Otera 2013 - 2014

Vi har vært underentreprenør til Otera på betongfundamentering til flere nye linjer i Grenlands området. Linjene er i forbindelse med en ny større linje til Statnett - Bamble-Rød. Dette er en 132 kV linje. Oppstart av arbeid var 20. oktober. Medio Juni 2014 nærmer prosjektet seg slutten. Totalt har vi produsert nærmere 70 mastefundamenter. Prosjektet har hatt en god fremdrift, og vi har fått gode referanser for jobben som er gjort her.

 

Bilder fra andre prosjekt: