Kraftverk

 

5 Inntaksdammer i Fjærland

Prosjektet utføres for Lemminkainen/Sogne Kraft 2016-2018

Prosjektet består av grunnarbeid og bygging av veiløse inntaksdammer på fjellet. Det er totalt 5 inntak med forskjellig vanskelighetsgrad. Ett av de har veldig mye betong.

 

Prosjekt for Sunnhordaland Kraftlag (SKL) 2015-2017

Prosjektet består av grunnarbeid og bygging av inntaksdam, kraftstasjon (utenom el-Mek), grøft med rørlegging, vei fra riksvei opp til påhogg for borehull til tunnel og skogrydding i traséen og for veistrekning. Øverste halvdel av rørledning blir lagt i tunnel. Tunnel arbeidet blir utført av NORHARD. Vi utarbeider fundament og basseng for tunnel entreprenøren sitt utstyr og arbeid ved borehull. Inntaksdammen er veiløs og ligger på ca. 650 moh, inntaket er med coandarist.
Rørtraseen er totalt ca. 1500 meter. Hvorav 750 er i tunnel og 750 i grøft. Fra kraftstasjon blir det lagt duktile støpejerns rør opp til påhogg for borehull. Trykket nede ved kraftstasjon er på 645 høydemeter. Kraftverket er planlagt å produsere ca. 13 Gwh. Prosjektet er satt i sikkerhetsklasse 2 fra NVE.
Terrenget er jevnt stigende de 200 første meterne fra kraftstasjonen, deretter er det bratt terreng frem til påhugg for borehull. Vi benytter egen spesial klatremaskin.

Prosjektet er ferdig og ble overlevert SKL Juni 2017.

 

 

Kraftverk i Tossevikelva, Hønefoss.

Prosjektet utføres for Norsk Grønnkraft AS 2013-2014

Prosjektet er bygging av kraftverk i Tossevikelva i Hønefoss. Fjellbygg er her hovedentreprenør. Vi bygger 2 650 meter med rørgate og selve kraftstasjonen, samt inntaksdammen. Prosjektet ble påbegynt medio oktober 2013. Fremdriften har så langt vært bra. Ferdigstillese av kraftstasjon avhenger av generator leveranse.Kraftverket er planlagt å være ferdig ca 1.oktober.

 

 

Kraftverk med to inntak i Korgen, Mo i Rana.

Prosjekt utført for Norsk Grønnkraft AS 2012-2013

Prosjektet er bygging av et småkraftanlegg i Korgen, Mo i Rana. Dette småkraftanlegget består av 2 inntaksdammer med tilhørende rørtraseer ned til en kraftstasjon. Anlegget ble påbegynt sommeren 2012 og er nå nesten ferdig. Det ene inntaket er vanskelig tilgjengelig og her er det benyttet taubane til og transportere opp utstyr og materialer. Inntaket ble støpt fra desember 2012 til februar 2013. Taubanen ble også benyttet til frakt av rør og pukk til rørarbeidet. Her ble det også benyttet Kaiser gravemaskiner med boretårn da det var opptil 40 grader bratt. Denne traseen er ca 800 m og ble utført høsten 2012. Det står igjen et lite parti som blir utført i sammen med 3 støtklosser. Det er også bygd en rørbru med 17 m spenn i vinter. Denne måtte etableres for å få rørgatene over elva og ned til kraftstasjonen.