Damanlegg - nybygg

 

Ny dam, Tavlåa, Namsos

Utført for Namsos Kommune 2013

Da dammen til vannforsyningen til Namsos kommune var i så dårlig forfatning at den ikke lot seg beholde ble det besluttet å lage en ny nedenfor den eksisterende dammen. Da dammen ikke kunne senkes fordi vannmagasinet måtte være inntakt pga at dette er Namsos kommune sitt eneste drikkevannsmagasin ble dette en krevende jobb. I løpet av våren til høsten 2013 støpte vi en ny dam og etablerte et nytt trebygg på toppen av denne. I tillegg til vannutfordringene måtte vi også etablere en senkekasse for å kunne vannmeisle oss et hull til det nye vannrøret gjennom den eksisterende dammen. Nå gjenstår det kun å flytte over vannledningen og rive den eksisterende damtoppen ca 1 m. Dette vil bli utført våren 2014.

 

Øksendal inntaksdammer med tilførselstunnel

Utført 2010 for Sira Kvina og underentreprenør MIKA AS.

Fjellbygg har som underentreprenør til MIKA AS utført alt arbeid ved bekkeinntakene på fjellet. De 3 bekkeinntakene ligger spredt inn på fjellet og er uten veiforbindelse. Alt arbeid er derfor utført ved at maskiner, utstyr og materiell er fraktet inn med helikopter. Arbeider ble påbegynt i mars måned da det var snø inne på fjellet og ble sluttført i oktober samme år. I tillegg har Fjellbygg utført alt betongarbeid inne i tunnelene som forbinder bekkeinntakene og som bringer vannet ned til eksisterende kraftverk.

Se ellers artikkel i Sirdølen angående prosjektet.