Damanlegg - Rehabilitering

 

Rehabilitering av Dam Smørvivatnet, Namsos

Utført 2016/2017 for Namsos Kommune

Dammen holdt ikke målene til nye damforeskrifter og måtte oppgraderes. Utbedringene består i nytt flomløp og nytt bunntappearrangement med utvidet propp og ventilkum. Det ble også utført ny støttefylling og plastring nedstrøms. I tillegg ble hele vannsiden vasket og rehabilitert/pusset da denne var veldig slitt. Det er etablert kabelgrøft og sjøkabel for å kunne få strøm opp til dammen. Elektroarbeid i ventilkum og ved dammen blir utført som underentreprise.

 

Rehabilitering av to betong dammer,
Kringlevatn og Smørvivatn i Luster kommune

Utført 2011 for Sage Kraftverk AS

Dam Kringlevatn (700 m.o.h.) er klassifisert av NVE som en klasse 3 dam og Dam Smørvivatn (830 m.o.h.) er klassifisert som klasse 2.
Begge dammene er veiløse og ligger inne på fjellet i Dalsdalen, Luster kommune. Alt utstyr og materiell ble dermed flydd inn med helikopter. Gravemaskiner ble beltet inn på snødekt mark. Jobben hadde en fremdriftsplan fra 15.mai til 01. oktober 2011.
Jobben startet med opprigging av brakker, kjøkken og matbrakker, dusj/toalett og sovebrakker for 16 personer.
Dammene har begge blitt rehabilitert ved at de har fått en påstøp på ca 50cm på vannsiden, nye overløp og ny bunntappeluke med alle medfølgende gravearbeider. Totalt ca 700m3 betong og 90 tonn armering.

Referanse: Sage Kraftverk AS v/Luster Energiverk